Hanuman Chalisa in Kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

Hanuman Chalisa in Kannada: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ll ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ll
ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ್ ಸರೋಜ್ ರಾಜ್,
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನು ಮುಕುರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ.
ಬರ್ನೌನ್ ರಘುಬರ್ ಬಿಮಲ್ ಜಸು,
ಫಲ ಕೊಡುವವನು.

ಬುದ್ದಿಯಿಲ್ಲದ ತನು ಜಾನಿಕೆ,
ಸುಮಿರೌನ್ ಪವನ್-ಕುಮಾರ್.
ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ದೇಹವು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ,
ಹರ್ಹು ಕಾಲೇಸ್ ಬಿಕಾರ್.

ll ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಚೌಪೈ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ll

ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಜೈ ಕಪಿಸ್ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಬಹಿರಂಗ ॥1॥
ರಾಮ್ ದೂತ್ ಅತುಲಿತ್ ಬಾಲ್ ಧಾಮ
ಅಂಜನಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪವನಸುತ್ ॥೨॥

ಮಹಾಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಬಜರಂಗಿ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿಯ ಸಂಗಡಿಗರು ॥೩॥
ಕಾಂಚನ ಬರನ್ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ
ಕಾನನ್ ಕುಂಡಲ್ ಕುಂಚಿತ್ ಕೇಸ ॥4॥

ಹಠ ಬಜರ ಅರು ಧ್ವಜ ಬಿರಾಜೇ
ಕಾಲುಂಗುರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭುಜಗಳು ॥೫॥
ಶಂಕರ್ ಸುವನ್ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ್ ॥6॥

ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ
ರಾಮನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ॥೭॥
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮಾಂಬಸಿಯಾ ॥8॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಂಕೆ ಜರವಾ ಕಷ್ಟದ ರೂಪದೊಡನೆ ॥9॥
ಭೀಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸುರ
ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ॥10॥

ಲೈ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ್ ಹರ್ಷಿ ಉರ್ ತಂದರು ॥11॥
ರಘುಪತಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು
ನೀನು ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ – ಅವನು ಸಹೋದರನಂತೆ ॥೧೨॥

ಸಾಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಜಸ ಗವಾಈ
ಶ್ರೀಪತಿಯು ತನ್ನ ಕಂಠವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ॥೧೩॥
ಸಂಕದಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ
ಅಹೀಸಾ ಸಹಿತ ನಾರದ ಸರದ್ ॥14॥

ಜಮ್ ಕುಬೇರ್ ದಿಗ್ಪಾಲ್ ಜಹಾಂ ತೇ
ಕವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕೋವಿಡ್ ॥೧೫॥
ಸುಗ್ರೀವಾಹಿ ಕಿನ್ಹಾ ಧನ್ಯವಾದ
ರಾಮ್ ಮಿಲಯಾ ರಾಜ್ ಪದ್ ದಿನ್ಹಾ ॥16॥

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಭೀಶನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ॥17॥
ಜಗ್ ಸಹಸ್ತ್ರ ಜೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಭಾನು
ಲಿಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಸಿಹಿ ಫಲ ಜಾನು ॥18॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ
ನೀರು ದಾಟಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ॥೧೯॥
ಕಷ್ಟದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸುಲಭ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಟೆಟೆ ॥20॥

ಶ್ರೀರಾಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ॥೨೧॥
ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮದು
ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಏಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು ॥೨೨॥

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಹಂಕ್ ತೈ ಕಪೈ ॥23॥
ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ
ಮಹಾವೀರರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ॥೨೪॥

ನಸೈ ರೋಗ ಹರೇ ಸಬ ಪಿರಾ
ಹನುಮತ್ ಬಿರಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ॥25॥
ಹನುಮಂತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮ ಪದಗಳು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ॥26॥

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜ
ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ॥27॥
ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ
ಸೋಯಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ್ ಅದರ ಫಲ ॥೨೮॥

ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ
ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕು ॥29॥
ನೀವು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೊಯಿಕ್ ಪಾಲಕರು
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ್ ದುಲಾರೇ ॥30॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂಬತ್ತು ನಿಧಿಯ ದಾನಿ
ಅಸ್ ಬರ್ ದೀನ್ ಜಾನಕಿ ತಾಯಿ ॥31॥
ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹೇ ಪಾಸಾ
ಯಾವಾಗಲೂ ರಘುಪತಿಯ ಸೇವಕನಾಗಿರು ॥೩೨॥

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ
ಜನ್ಮಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು ॥33॥
ಕೊನೆಗೆ ರಘುವರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗು
ಹರಿ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ॥೩೪॥

ಮತ್ತು ದೇವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಸಕಲ ಸುಖವನ್ನು ಹನುಮತ್ ಮಾಡಿದನು ॥೩೫॥
ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ್ ಬಲ್ಬಿರಾ ॥36॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುಸೈ
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರು ದೇವನಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ॥37॥
ಯಾರು ಅದನ್ನು 100 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ
ಖೈದಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ॥೩೮॥

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಓದುವವನು
ಹೌದು ಸಿದ್ಧ ಸಖಿ ಗೌರೀಸಾ ॥39॥
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ
ಕಿಜೈ ನಾಥ್ ಹೃದಯ ಮಹ್ ದೇರಾ ॥40॥

ದೋಹಾ
ಪವನ್ ತನಯ್ ಸಂಕಟ್ ಹರನ್, ಮಂಗಲ್ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ.
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಜೊತೆಗೆ, ಹೃದಯವು ಬಸಾಹು ಸುರ್ ಭೂಪ್ ಆಗಿದೆ.

Hanuman Chalisa Explation | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ತೋತ್ರವು 40 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ “ಚಾಲಿಸಾ” ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಉಪಭಾಷೆಯಾದ ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸರಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ, ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಠಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೇರುಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಒಳನೋಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ದೈಹಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು

ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ದೈವಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Hanuman Chalisa Pdf | Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi Pdf

Hanuman Chalisa Telugu

Hanuman Chalisa Pdf Gujarati

Leave a Comment

0Shares