Hanuman Chalisa Telugu

హనుమాన్ చాలీసా అటువంటి భక్తి మంత్రం, ఇది భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా హనుమాన్ భక్తులలో విస్తృతంగా ప్రాచుర్యం పొందింది, హనుమాన్ జీ తన భక్తి మరియు శక్తికి ప్రసిద్ధి చెందారు. మీకు హనుమాన్ చాలీసా యొక్క PDF కావాలంటే, మీరు దానిని ఇక్కడ నుండి సులభంగా పొందవచ్చు. దీని సహాయంతో మీరు ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా మీకు కావలసినప్పుడు శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా యొక్క వచనాన్ని చదవవచ్చు.

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క pdf ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి, క్రింద ఇవ్వబడిన బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

దోహా

శ్రీ గురు చరణ్ సరోజ్ రాజ్,

మీ స్వంత మను ముకురును మెరుగుపరచుకోండి.

బర్నౌన్ రఘుబర్ బిమల్ జాసు,

ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు.

బుద్ధిహీనుడు తనూ జానికే,

సుమీరౌన్ పవన్-కుమార్.

బలం, జ్ఞానం, జ్ఞానం, శరీరం ఆకర్షించబడుతుంది,

హర్హు కాలేస్ బికార్.

ll శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా చౌపాయ్ తెలుగులో ll

హనుమంతునికి నమస్కారము.

జై కపిస్ తిహున్ లోక్ బహిర్గతం ॥1॥

రామ్ దూత్ అతులిత్ బల్ ధామా

అంజని కొడుకు పవన్‌సుత్ పేరు ॥2॥

మహాబీర్ బిక్రమ్ బజరంగీ

కుమతి నివర్ సుమతి సహచరులు ॥3॥

కంచన్ బరన్ బిరాజ్ సుబేసా

కానన్ కుండల్ కుంచిత్ కేసా ॥4॥

హఠ బజ్ర అరు ధ్వజ బిరాజే

చీలమండలతో అలంకరించబడిన భుజాలు ॥5॥

శంకర్ సువన్ కేసరి నందన్

తేజ్ ప్రతాప్ మహా జగ్వందన్ ॥6॥

చాలా తెలివిగల

రాముని పని చేయాలనే ఉత్సాహంతో ॥7॥

మీరు దేవుని మహిమలను వినడంలో ఆనందిస్తారు

రామ్ లఖన్ సీతా మాన్బాసియా ॥8॥

సూక్ష్మ సిరా ప్రదర్శన

కష్టమైన రూపంతో లంకె జరావా ॥9॥

భీముని రూపంలో అసురుడు

రామచంద్రుని పని అయిపోయింది ॥10॥

లై సజీవన్ లఖన్ జియాయే

మిస్టర్ రఘుబీర్ హర్షి ఉర్ తీసుకువచ్చారు ॥11॥

రఘుపతి చాలా మెచ్చుకున్నాడు

నీవు ప్రియతమ భరతుడివి – అతడు సోదరుని వంటివాడు ॥12॥

సాహస బదన్ తుమ్హారో జస్ గవాయ్

శ్రీపతి తన గాత్రం ఎక్కడ పాడాడు ॥13॥

సంకదిక్ బ్రహ్మాది మునీసా

అహీసాతో పాటు నారద్ సరద్ ॥14॥

జామ్ కుబేర్ దిగ్పాల్ జహాన్ తే

కవి ఎక్కడ చెప్పగలడు కోవిడ్ ॥15॥

సుగ్రీవహి కిన్హా ధన్యవాదములు

రామ్ మిలయ రాజ్ పద్ దిన్హా ॥16॥

మీ మంత్రం బిభీషన్‌గా పరిగణించబడింది

లంకేశ్వర్ భయే లోకమంతా తెలుసు ॥17॥

జగ్ సహస్త్ర జోజన్ న భాను

లిల్యో తాహి మధుర ఫలం జాను ॥18॥

ప్రభు ముద్రిక మేలి ముఖ మాహీ

నీళ్ళు దాటిపోయినా ఆశ్చర్యం లేదు ॥19॥

కష్టమైన ప్రపంచాన్ని జయించండి

ఈజీ గ్రేస్ యువర్ టెటే ॥20॥

రాముడు మనలను రక్షిస్తాడు

అనుమతి లేనిదే ధనం లేదు ॥21॥

అన్ని సంతోషాలు నీవే

రక్షకునికి ఎందుకు భయపడాలి ॥22॥

మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి

మూడు లోకములు హంక్ తై కపై ॥23॥

దెయ్యం పిశాచం దగ్గరకు రావద్దు

మహావీరుడు నామమును పఠించినప్పుడు ॥24॥

నసై రోగ్ హరే సబ్ పీరా

నిరంతరం హనుమత్ బీరా జపించడం ॥25॥

హనుమంతుడు మిమ్మల్ని కష్టాల నుండి రక్షిస్తాడు

బుద్ధి క్రమ పదాలు ధ్యానం తెచ్చేది ॥26॥

అన్నింటికీ రాముడు సన్యాసి రాజు

మీరు గడ్డి పనితో అలంకరించబడి ఉన్నారు ॥27॥

మరియు ఎవరు ఎప్పుడైనా కోరికను తీసుకువస్తారు

సోయి అమిత్ జీవన్ దాని ఫలం పొందుతుంది ॥28॥

మీ వైభవం నాలుగు యుగాలలోనూ ఉంది

ఇదం ప్రసిద్ధ జగత్తు కాంతి ॥29॥

మీరు సాధువులు మరియు స్తోయిక్ యొక్క సంరక్షకులు

అసుర నికందన్ రామ్ దులారే ॥30॥

అష్ట సిద్ధి తొమ్మిది నిధి దాత

అస్ బార్ దీన్ జానకి తల్లి ॥31॥

రామ్ రసయన్ తుమ్హే పాసా

ఎల్లప్పుడు రఘుపతి సేవకునిగా ఉండుము ॥32॥

నీ పట్ల భక్తితో శ్రీరాముని పొందుతాడు

జన్మల దుఃఖాలను మరచిపో ॥33॥

చివరగా రఘువరపూర్ వెళ్లండి

హరి భక్తుడు ఎక్కడ జన్మించాడు ॥34॥

మరియు దేవుడు పట్టించుకోలేదు

సకల సంతోషము హనుమత్ ద్వారా జరిగింది ॥35॥

అన్ని ఆపదలు తొలగిపోతాయి మరియు అన్ని బాధలు తొలగిపోతాయి

జో సుమిరాయ్ హనుమత్ బల్బీరా ॥36॥

జై జై జై హనుమాన్ గుసాయి

దయచేసి నన్ను గురుదేవుని వలె అనుగ్రహించుము ॥37॥

ఎవరైతే 100 సార్లు పఠిస్తారు

ఖైదీ విడుదలైనప్పుడు చాలా సంతోషం కలిగింది ॥38॥

హనుమాన్ చాలీసా చదివే వాడు

అవును సిద్ధ సఖీ గౌరీసా ॥39॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా

కిజై నాథ్ హృదయ్ మహ్ డేరా ॥40॥

దోహా

పవన్ తనయ్ సంకట్ హరన్, మంగళ్ విగ్రహ రూపం.

రామ్ లఖన్ సీతతో పాటు హృదయం బసాహు సుర్ భూప్.

Hanuman Chalisa Pdf | Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi Pdf

Hanuman Chalisa in Kannada

Leave a Comment

0Shares